Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας

o_topos_kai_tragoudi

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του καταστατικού του Λ.Ε.Β., καλούνται τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση,  την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στις 6μμ, στο πατάρι του κινηματογράφου ΣΤΑΡ.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 , στις 6μμ, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2013.

2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως.

3. Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2013.

4. Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2013.

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

7. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του 2013.

8. Εκλογή μέλους του Δ.Σ.  ως ταμία σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας ταμία.

 

        Τόπος, Βέροια 26/02/2014

               Η Πρόεδρος

               Έλλη Μάλαμα