Εφορίες

Για την επίτευξη των πολλαπλών σκοπών του το Λύκειο προβαίνει στη σύσταση ειδικών τμημάτων αντίστοιχων στις ανάγκες λειτουργίας του. Υπεύθυνη κάθε τμήματος είναι η Έφορος η οποία είναι μέλος του Δ.Σ. και πλαισιώνεται από συνεφόρους , τις οποίες προτείνει η ίδια ( και μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή μόνο μέλη του Λυκείου) και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού του ‘’ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ’’ είναι:

  1.  Η επιστημονική έρευνα και συλλογή εθνικών ενδυμασιών και λοιπών λαογραφικών στοιχείων, η διατήρηση και η διάδοση τους με επιδείξεις και εκδόσεις λευκωμάτων, βιβλίων, ψηφιακών δίσκων, κασετών, βίντεο, cd rom και dvd.
  2. Η έρευνα και συλλογή δημοτικών χορών και τραγουδιών, η καταγραφή, η πιστή διατήρηση και ευρύτερη διάδοσή τους με τη διοργάνωση μουσικών ακροάσεων, εορτών και χορευτικών επιδείξεων.
  3. Η διοργάνωση εκθέσεων έργων της λαϊκής τέχνης και η μέριμνα για την επικράτησή της.
  4. Η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
  5. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών, παραδοσιακής μουσικής και οργάνων.
  6. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – σεμιναρίων εκπαίδευσης δασκάλων ελληνικού χορού.
  7. Η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, παρουσιάσεων και διαλέξεων από Έλληνες και ξένους ειδικούς.
  8. Η οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου κατασκευής εθνικών ενδυμασιών.
  9. Η συστηματική ενασχόληση, παρακολούθηση, διοργάνωση συναντήσεων, ομιλιών, ημερίδων, με θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα της Γυναίκας και του παιδιού και την ισότητα των φύλων.
  10. Η επικοινωνία με το Κεντρικό Λύκειο και τα άλλα μέλη της λυκειακής οικογένειας, σύμφωνα πάντα με το Καταστατικό του Κεντρικού Λυκείου.

 

Για την πληρέστερη επίτευξη των πολλαπλών σκοπών του το Λύκειο προβαίνει στη σύσταση ειδικών τμημάτων αντίστοιχων προς τις ανάγκες λειτουργίας του.

Η Εφορία Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου είναι μια εφορία άρρηκτα συνδεδεμένη με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Έχει στη συλλογή της αντικείμενα, αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές, έπιπλα, στρωσίδια, χειρόγραφα κ.ά. τα οποία δώρισαν με πολλή αγάπη οι συνδημότες μας στο Λύκειο για να τα διαφυλάξει και να τα εκθέσει ώστε να τα γνωρίσουν και οι επόμενες γενιές του τόπου μας. Η εν λόγω εφορία είναι επίσης αρμόδια για την καταγραφή και αρχειοθέτηση του βιβλίου δωρεών λαογραφικού υλικού και για τον εμπλουτισμό της συλλογής του τόσο από δωρεές όσο και από αγορές.

Η Εφορία Εθνικών χορών φροντίζει για τις καταστάσεις με τα ονόματα των χορευτών/ χορευτριών των χορευτικών τμημάτων ( παιδικών, εφηβικών, ενηλίκων) και ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά την καλή λειτουργία τους. Συνεργάζεται με τους χοροδιδασκάλους και λύνει κάθε θέμα αρμοδιότητάς του. Τα δε λοιπά θέματα τα μεταφέρει στο Δ.Σ. προς επίλυση. Από κοινού με τους χοροδιδασκάλους προγραμματίζει καθετί που αφορά τη σωστή εκμάθηση παραδοσιακών χορών και σε συνεργασία με άλλες εφορίες φροντίζει για την άρτια οργάνωση κάθε εκδήλωσης ή παράστασης του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας καθώς επίσης επιμελείται την συμμετοχή των χορευτικών μας τμημάτων σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή φεστιβάλ – εκδηλώσεις .Εισπράττει τις συνδρομές των χορευτών/ χορευτριών με αποδείξεις είσπραξης που αποδίδει στην ταμία του Λυκείου. Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα – σεμινάρια παραδοσιακών χορών μέσω των οποίων συμβάλλει τόσο στη διάδοση και διάσωση των εθνικών και παραδοσιακών χορών και εθίμων του τόπου μας όσο και στη σύσφιξη και ανάπτυξη σχέσεων με διάφορους φορείς που ενασχολούνται με την παράδοσή μας.

Η Εφορία Εθνικών Ενδυμασιών φροντίζει την καταχώρηση των φορεσιών της χρηστικής ιματιοθήκης και προτείνει στο Δ.Σ. αγορές που αφορούν τις ανάγκες εμπλουτισμού της. Επιμελείται το ντύσιμο των χορευτών/χορευτριών για κάθε χορευτική ή μη εκδήλωση του Λυκείου καθώς επίσης και για την καθαριότητα και συντήρηση των φορεσιών. Μία καινοτόμα και πρωτοπόρα δράση του Λυκείου μας είναι : ‘’Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας ντύνει τα νιάτα του τόπου μας’’ την οποία πραγματοποιεί και επιμελείται η εφορία εθνικών ενδυμασιών σε συνεργασία με όλες τις εφορίες και τα μέλη του Δ.Σ.

Η Εφορία Δικαιωμάτων Γυναίκας, Παιδιού – Ισότητας των φύλων και Φιλολογικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου και της Πολιτείας διοργανώνει ημερίδες, ομιλίες και παρουσιάσεις βιβλίων σχετικές με θέματα που αφορούν τις γυναίκες και τα παιδιά.
Η Εφορία Εκδηλώσεων – Δημοσίων σχέσεων ασχολείται με την οργάνωση, διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας σε διάφορες εκδηλώσεις, εντός κι εκτός Βεροίας, συμπεριλαμβανομένων άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Επιπλέον, η εν λόγω Εφορία ασχολείται με την διατήρηση και προώθηση δημοσίων σχέσεων με φορείς τόσο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, φορείς των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι αρχές συνάδουν με αυτά του Λυκείου. Όλες οι δράσεις της Εφορίας έχουν απώτερο σκοπό την προβολή του Λυκείου στο πλαίσιο της διατήρησης και διάδοσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς όπως πρεσβεύει απανταχού το Λύκειο των Ελληνίδων. Όλες οι ανωτέρω δράσεις γίνονται ύστερα από έγκριση τους από το Δ.Σ. και πάντα με την αγαστή συνεργασία των αρμοδίων για κάθε περίπτωση εφοριών του Λυκείου.

Η Εφορία Ιστορικού Αρχείου συλλέγει και καταγράφει κάθε δραστηριότητα του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας. Αρχειοθετεί κάθε στοιχείο που αφορά εκδηλώσεις του Λ.Ε.Β. ( αποκόμματα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, ημερομηνία, τόπος διεξαγωγής, ποιο τμήμα χόρεψε, ποιους χορούς, ονόματα χορευτών/χορευτριών, μουσικών) και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Για τα παραπάνω συνεργάζεται με την Εφορία Εκδηλώσεων – Δημοσίων σχέσεων, την Εφορία Εθνικών Ενδυμασιών κλπ.