Διοικητικό Συμβούλιο: Ιστορικό

Τα 26 ιδρυτικά Μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας την 1η Δεκεμβρίου του 1980, υπογράφουν την ιδρυτική πράξη και την στέλνουν στην Αθήνα για έγκριση. Μετά από αρκετές μέρες έρχεται η έγκριση και το καταστατικό για την ίδρυση Λυκείου στη Βέροια. Η σφραγίδα που μας έστειλαν γράφει: Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Βέροιας έτος ιδρύσεως 1980 και στο κέντρο έχει το κεφάλι της θεάς Αθηνάς.

Μέσα στον Ιανουάριο του 1981 τα 26 ιδρυτικά μέλη του Λυκέιου εγγράφουν κι άλλα μέλη και κάνουν την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή 15μελούς συμβούλιου και της εξελεγκτικής επιτροπής.

Η εξελεγκτική επιτροπή: Ρέππα Ευαγγελία, Γεωργιάδου Θάλεια, Μπαζάκα Μένη, Χατζηδημητρίου Γιόλα, Βαφείδου Καίτη

1981
Εκλογή του πρώτου προέδρου του Λυκείου
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Ζωγιοπούλου Θεανώ
 • Α’ Αντιπρόεδρος: Μπεμπέτσου – Αλκμήνη
 • Β’ Αντιπρόεδρος: Αργυριάδου Φούλα
 • Γενική Γραμματέας: Γανοπούλου Φούλα
 • Ειδική Γραμματέας: Καλαμάτα Έλλη
 • Γενική Ταμίας: Καζαντζίδου Γέρσα
 • Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Καζαντζίδου Μαρούλα
 • Έφορος Εθνικών Παραδόσεων: Ιατροπούλου Βιβή
 • Συνέφορος: Βαφείδου Μαρία
 • Έφορος Εορτών και Δεξιώσεων: Μάλαμα Έλλη
 • Συνέφορος: Αμοιρίδου Μαρία
 • Έφορος Ιματιοθήκης και Εθνικών Ενδυμασιών: Μπακαλίδου, Καρανίκα
 • Συνέφορος: Γκαλιαγκούδη, Νίτσιου Ελένη
 • Έφορος Εθνικών Χορών: Κανδήλα – Χαριζοπούλου Εύα
 • Συνέφορος: Στάμου, Τζίμα Ελένη
1984
Διοικητικό συμβούλιο
 • Επίτιμη Πρόεδρος: Θεανώ Ζωγιοπούλου
 • Πρόεδρος: Αργυριάδου Φούλα
 • Αντιπρόεδρος Ά: Σύρπη Αλίκη
 • Αντιπρόεδρος Β΄: Μωυσιάδου Άρτεμις
 • Γενική Γραμματέας: Τζίμα Ελένη
 • Ειδική Γραμματέας: Μπαζάκα Μένη
 • Γενική Ταμίας: Μπέρσου Αντωνία
 • Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Βλαχογιάννη Γέση
 • Έφορος Εθνικών Παραδόσεων : Μπεμπέτσου Αλκμήνη
 • Έφορος Χορού: Γώτα Νέλα
 • Έφορος Εορτών και Δεξιώσεων: Μάλαμα Έλλη
 • Έφορος Ιματιοθήκης και Εθνικών Ενδυμασιών: Καζαντζίδου Γέρσα
1989
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Τζίμα Ελένη
 • Αντιπρόεδρος Α’: Μάλαμα Έλλη
 • Αντιπρόεδρος Β’: Μπαζάκα Μένη
 • Γενική Γραμματέας: Βλαχογιάννη Γέση
 • Ειδική Γραμματέας: Καζαντζίδου Μαρούλα
 • Γενική Ταμίας: Μπέρσου Αντωνία
 • Έφορος οικονομικού Τμήματος: Βαφείδου Καίτη
 • Έφορος εθνικών παραδόσεων και λαογραφικού και ιστορικού αρχείου: Φούλα Αργυριάδου
 • Συνέφορος: Μπεμπέτσου Αλκμήνη
 • Έφορος Χορού: Γώτα Νέλα
 • Συνέφορος: Μπουραντά Τανούλα
 • Έφοροι Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων: Νουσιοπούλου Αδέλα και Πετράκη Μαίρη
 • Έφορος Ιματιοθήκης και Εργαστηρίου Εθνικών Ενδυμασιών: Καζαντζίδου Γέρσα
 • Συνέφορος: Τροχοπούλου Έφη
 • Έφορος Εργαστηρίου Εθνικών Ενδυμασιών: Γώτα Νέλα
 • Συνέφορος: Μπουραντά Τανούλα
 • Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μάλαμα Έλλη
 • Συνέφοροι: Μπαζάκα Μένη, Πετράκη Μαίρη, Νουσιοπούλου Αδέλα
1996
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Τζίμα Ελένη
 • Αντιπρόεδρος Α’ : Μάλαμα Έλλη
 • Αντιπρόεδρος Β’ : Μπαζάκα Μένη
 • Γενικός Γραμματέας: Μπεμπέτσου Αλκμήνη
 • Ειδικός Γραμματέας: Νουσιοπούλου Αδέλα
 • Γενική Ταμίας: Καζαντζίδου Γέρσα
 • Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Καζαντζίδου Μαρούλα
 • Μέλη: Βλαχογιάννη Γέση, Μπουραντά Τανούλα, Μπαρμπαργύρη Βούλα,Γώτα Νέλα, Μπέρσου Αντωνία, Τροχοπούλου Έφη, Κωστίκα Δάφνη, Βαφείδου Καίτη
2000
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Μπεμπέτσου Αλκμήνη – Ηρώ
 • Αντιπρόεδρος Α’: Μάλαμα Έλλη
 • Αντιπρόεδρος Β’: Μπουραντά Τανούλα
 • Γενική Γραμματέας: Νουσιοπούλου Αδέλα
 • Ειδική Γραμματέας: Μπαζάκα Μένη
 • Ταμίας: Καζαντζίδου Μαρούλα
 • Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Βλαχογιάννη Γέση
 • Έφορος Τελετών και Εκδηλώσεων: Βαφείδου Καίτη
 • Συνέφορος: Βλαχογιάννη Γέση
 • Έφορος Χορευτικού: Μπαμπαργύρη Βούλα
 • Συνέφορος: Θέμελη Νίτσα
 • Έφορος Ιματιοθήκης: Μάλαμα Έλλη
 • Συνέφορος: Γώτα Νέλα, Μπαζάκα Μένη, Μπουρατά Τανούλα, Θέμελη Νίτσα
2004
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Μπεμπέτσου Αλκμήνη
 • Αντιπρόεδρος: Μάλαμα Έλλη
 • Γενική Γραμματέας: Νουσιοπούλου Αδέλα
 • Ειδική Γραμματέας: Μπαμπαργύρη Βούλα
 • Ταμίας: Καζαντζίδου Μαρούλα
 • Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Μπέρσου Αντωνία
 • Έφορος Τελετών και Εκδηλώσεων: Βλαχογιάννη Γέση
 • Συνέφοροι: Βαφείδου Καίτη, Μπέρσου Αντωνία
 • Έφορος Ιματιοθήκης: Μπεμπέτσου Αλκμήνη
 • Συνέφοροι: Μπαζάκα Μένη, Καζαντζίδου Μαρούλα, Νουσιοπούλου Αδέλα, Βλαχογιάννη Γέση, Θέμελη Ελένη, Τυφλίδου – Παπαδοπούλου Μανή, Γώτα Νέλα
 • Έφορος Χορού: Μάλαμα Έλλη
 • Συνέφοροι: Θέμελη Ελένη, Μπαμπαργύρη Βούλα, Γεωργάκαρου Βέτα
 • Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μάλαμα Έλλη
 • Συνέφορος: Μπεμπέτσου Αλκμήνη – Ηρώ
 • Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών: Μπαζάκα Μένη
 • Συνέφοροι: Μπαμπαργύρη Βούλα, Γεωργάκαρου Βέτα
 • Έφορος Εργαστηρίου Εθνικών Ενδυμασιών και Οικοτεχνίας: Θέμελη Ελένη
 • Συνέφοροι: Καζαντζίδου Γέρσα, Τροχοπούλου Έφη
 • Υπεύθυνοι Γραφείου: Βαφείδου Καίτη, Τροχοπούλου Έφη
2008
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Μπεμπέτσου Αλκμήνη – Ηρώ
 • Αντιπρόεδρος Α’: Μάλαμα Έλλη
 • Αντιπρόεδρος Β’: Μπαζάκα Μένη
 • Γενική Γραμματέας: Γεωργάκαρου Βέτα
 • Ειδική Γραμματέας: Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Ταμίας: Καζαντζίδου Μαρούλα
 • Έφορος Οικονομικού: Νουσιοπούλου Αδέλα
 • Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Μπαζάκα Μένη
 • Συνέφοροι: Θέμελη Ελένη, Λέκκα Στέλλα, Μπέρσου Αντωνία
 • Μέλη: Βλαχογιάννη Γέση, Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Κελεπούρη Μαρία
2012
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Μάλαμα Έλλη
 • Αντιπρόεδρος Α΄: Βλαχογιάννη Γέση
 • Αντιπρόεδρος Β΄: Μπέρσου Αντωνία
 • Γενική Γραμματέας: Γεωργάκαρου  - Δημητριάδου Βέτα
 • Ειδική Γραμματέας: Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Κελεπούρη Μαρία
 • Ταμίας: Καζαντζίδου Μαρούλα
 • Έφορος Οικονομικού: Μπέρσου Αντωνία
 • Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Ρέπα Έλσυ
 • Συνέφοροι: Βλαχογιάννη Γέση, Μπέρσου Αντωνία, Μπαζάκα Μένη, Λέκκα Στέλλα
 • Έφορος Εθνικών Χορών: Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Συνέφοροι: Λέκκα Στέλλα, Σβαρνοπούλου Μαρία, Κελεπούρη Μαρία,  Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Γκογκίδου Ευαγγελία, Ρέπα Έλσυ
 • Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών: Μάλαμα Έλλη
 • Συνέφοροι: Βλαχογιάννη Γέση, Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Γεωργάκαρου  - Δημητριάδου Βέτα, Γκογκίδου Ευαγγελία, Κελεπούρη Μαρία,  Λέκκα Στέλλα, Μπέρσου Αντωνία, Ρέπα Έλσυ, Σβαρνοπούλου Μαρία, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Έφορος Δικαιωμάτων Γυναίκας και παιδιού – Ισότητας των φύλων: Σβαρνοπούλου Μαρία
 • Συνέφοροι: Ρέπα Έλσυ, Κελεπούρη Μαρία, Παπαγεωργίου Κατερίνα
 • Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Καλλιτεχνικού: Μπεμπέτσου – Γαλανοπούλου Αλκμήνη – Ηρώ
 • Συνέφοροι: Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Κελεπούρη Μαρία, Ρέπα Έλσυ, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Έφορος Ιστορικού Αρχείου: Λέκκα Στέλλα
 • Συνέφοροι: Μπεμπέτσου – Γαλανοπούλου Αλκμήνη – Ηρώ, Κελεπούρη Μαρία
2016
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Μάλαμα Έλλη
 • Αντιπρόεδρος Α΄: Μπεμπέτσου – Γαλανοπούλου Αλκμήνη - Ηρώ
 • Αντιπρόεδρος Β΄: Μπέρσου Αντωνία
 • Γενική Γραμματέας: Γεωργάκαρου - Δημητριάδου Βέτα
 • Ειδική Γραμματέας: Κελεπούρη Μαρία
  Ταμίας: Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη
 • Έφορος Οικονομικού: Γκογκίδου – Στάρτσου Ευαγγελία
 • ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Βλαχογιάννη Γέση, Καραγιάννη Μαρία, Λέκκα – Σπανού Στέλλα, Ρέππα Έλσυ, Σβαρνοπούλου Μαρία, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Βλαχογιάννη Γέση
 • Συνέφοροι: Μάλαμα Έλλη, Ρέππα Έλσυ, Λέκκα - Σπανού Στέλλα, Γεωργάκαρου Βέτα, Σβαρνοπούλου Μαρία, Μπέρσου Αντωνία, Καραγιάννη Μαρία
 • Έφορος Εθνικών Χορών: Σβαρνοπούλου Μαρία
  Υπεύθυνη Παιδικών Τμημάτων: Λέκκα - Σπανού Στέλλα
 • Συνέφοροι: Κελεπούρη Μαρία, Καραγιάννη Μαρία, Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Γκογκίδου - Στάρτσου Ευαγγελία, Ρέπα Έλσυ, Γώτα Μαρία, Ζωή Χατζηνικολάου
 • Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών: Μάλαμα Έλλη
 • Συνέφοροι: Βλαχογιάννη Γέση, Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Γεωργάκαρου - Δημητριάδου Βέτα, Γκογκίδου - Στάρτσου Ευαγγελία, Γώτα Μαρία, Καραγιάννη Μαρία, Κελεπούρη Μαρία, Λέκκα – Σπανού Στέλλα, Μπεμπέτσου – Γαλανοπούλου Αλκμήνη – Ηρώ, Μπέρσου Αντωνία, Ρέπα Έλσυ, Σβαρνοπούλου Μαρία, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα, Χατζηνικολάου Ζωή
 • Έφορος Δικαιωμάτων Γυναίκας και παιδιού – Ισότητας των φύλων και Φιλολογικού: Μπεμπέτσου – Γαλανοπούλου Αλκμήνη – Ηρώ
 • Συνέφοροι: Ρέπα Έλσυ, Κελεπούρη Μαρία, Καραγιάννη Μαρία, Σβαρνοπούλου Μαρία
 • Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων: Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
  Συνέφοροι: Μάλαμα Έλλη, Σβαρνοπούλου Μαρία, Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Λέκκα – Σπανού Στέλλα, Μπέρσου Αντωνία, Κελεπούρη Μαρία, Ρέπα Έλσυ
 • Έφορος Ιστορικού Αρχείου: Λέκκα - Σπανού Στέλλα
  Συνέφοροι: Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Κελεπούρη Μαρία, Χατζηνικολάου Ζωή
  Έφορος Οικοτεχνίας: Ρέπα Ελισάβετ
 • Συνέφοροι: Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Μπέρσου Αντωνία, Χατζηνικολάου Ζωή, Σβαρνοπούλου Μαρία, Καμπίσιου Βίκυ, Γκογκίδου Ευαγγέλια, Δαλακούρα Αλεξάνδρα, Ελευθεριάδου Σωσώ, Σισμανίδου Κατερίνα
2020
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Μάλαμα Έλλη
 • Αντιπρόεδρος Α΄: Γεωργάκαρου  - Δημητριάδου Βέτα
 • Αντιπρόεδρος Β΄: Βλαχογιάννη Γέση
 • Γενική Γραμματέας: Σβαρνοπούλου Μαρία
 • Ειδική Γραμματέας: Κελεπούρη Μαρία
 • Ταμίας: Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη
 • Έφορος Οικονομικού: Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Λέκκα  - Σπανού Στέλλα
 • Συνέφοροι: Βλαχογιάννη Γέση, Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Γεωργάκαρου – Δημητριάδου Ελισάβετ, Μπέρσου Αντωνία, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Έφορος Εθνικών Χορών: Γεωργάκαρου – Δημητριάδου Ελισάβετ
 • Συνέφοροι: Γώτα Μαρία , Ελευθεριάδου Θεοδοσία, Κελεπούρη Μαρία, Λέκκα – Σπανού Στέλλα,  Σβαρνοπούλου Μαρία, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα, Γκογκίδου  - Στάρτσου Ευαγγελία
 • Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών: Λέκκα – Σπανού  Στέλλα
 • Συνέφοροι: Βλαχογιάννη Γέση, Βύζα – Τοπαλτζίκη Καίτη, Γεωργάκαρου  - Δημητριάδου Βέτα,  Γώτα Μαρία, Ελευθεριάδου Θεοδοσία, Κελεπούρη Μαρία, Μάλαμα Έλλη,  Μπέρσου Αντωνία, Ρέπα Έλσυ, Σβαρνοπούλου Μαρία, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα, Τσαβδαρίδου – Παπαδημητρίου Λίτσα
 • Έφορος Δικαιωμάτων Γυναίκας και παιδιού – Ισότητας των φύλων και Φιλολογικού: Μπέρσου Αντωνία
 • Συνέφοροι: Μπεμπέτσου – Γαλανοπούλου Αλκμήνη – Ηρώ, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα, Τσαβδαρίδου – Παπαδημητρίου Λίτσα
 • Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων: Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Συνέφοροι: Γώτα Μαρία, Ελευθεριάδου Θεοδοσία, Σβαρνοπούλου Μαρία,  Μπέρσου Αντωνία, Κελεπούρη Μαρία, Τσαβδαρίδου – Παπαδημητρίου Λίτσα,
 • Μέλη: Αγγέλου Ελισάβετ, Βλαχογιάννη Ιφιγένεια, Γκογκίδου – Στάρτσου Ευαγγελία, Λιλιοπούλου Εύα. Μαραντίδου Μαγδαληνή,  Χατζηνικολάου Ζωή
 • Έφορος Ιστορικού Αρχείου: Γεωργάκαρου – Δημητριάδου Ελισάβετ
 • Συνέφοροι: Λέκκα – Σπανού Στέλλα, Μπέρσου Αντωνία, Τρομπούκη – Ντόβα Λόλα
 • Έφορος Οικοτεχνίας: Ρέπα Ελισάβετ
 • Συνέφοροι: Ελευθεριάδου Θεοδοσία, Σβαρνοπούλου Μαρία
2024
Διοικητικό συμβούλιο
 • Πρόεδρος: Ελισάβετ Γεωργάκαρου
 • Αντιπρόεδρος Α΄: Λόλα Τρομπούκη – Ντόβα
 • Αντιπρόεδρος Β΄: Στεργιανή Λέκκα – Σπανού
 • Γενική Γραμματέας: Μαρία Σβαρνοπούλου
 • Ταμίας: Κατίνα Βύζα – Τοπαλτζίκη
 • Ειδική Γραμματέας: Μαρία Κελεπούρη
 • Έφορος Οικονομικού: Ελισάβετ Αγγέλου

 

ΕΦΟΡΟΙ:

 • Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Στεργιανή Λέκκα – Σπανού
 • Εθνικών Χορών: Ελισάβετ Γεωργάκαρου
 • Εθνικών Ενδυμασιών: Στεργιανή Λέκκα – Σπανού
 • Δικαιωμάτων Γυναίκας και παιδιού – Ισότητας των φύλων και Φιλολογικού: Γεσθημανή Βλαχογιάννη
 • Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων: Λόλα Τρομπούκη – Ντόβα
 • Ιστορικού Αρχείου: Αντωνία Μπέρσου
 • Οικοτεχνίας: Αικατερίνη Αθανασιάδου
 • Κοσμητείας: Μαρία Γώτα

 

ΜΕΛΗ Δ.Σ

Μαγδαληνή Μαραντίδου

Ευαγγελία Στάρτσου – Γκογκίδου

 

Εκπρόσωπος ΛΕΒ στην Αθήνα: Λίτσα Κούλη

 •