Τμήματα χορού

Δάσκαλοι που δίδαξαν χορούς στο Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας

 1. Κανδύλα  Χαριζοπούλου Εύα
 2. Γαλανοπούλου – Μπεμπέτσου Αλκμήνη – Ηρώ
 3. Γαλάνης Κωνσταντίνος
 4. Κόγκας
 5. Τσαβός Δημήτρης
 6. Τσιαμήτρος Γιάννης
 7. Κελεπούρης Αντώνης
 8. Παπαρουσόπουλος Γιώργος
 9. Αδαμίδου Κική
 10. Χατζίκου Βούλα
 11. Γκαλιακούδη – Νίτσιου Ελένη 
 12. Πανανόπουλος Φώτης
 13. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος
 14. Βεσυροπούλου Ζωή
 15. Κελεπούρης Γιώργος