Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας στις Σέρρες

ELE_2489

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 το Λ.Ε.Β. θα συμμετέχει στη 12η Πολιτιστική Χορευτική Αντάμωση που θα γίνει στις Σέρρες, ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από το Λύκειο των Ελληνίδων Σερρών και το Δήμο Σερρών.