Επίσκεψη του Λυκείου Ελληνίδων της Βέροιας στον Δήμαρχο Βέροιας