Τακτική Γενική Συνέλευση του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας (9/3)

_MG_8827

Σύμφωνα με το άρθρο 8 και 9 του Καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 9-3-2015 στις 5μμ, στο πατάρι του κινηματογράφου ΣΤΑΡ.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 16-3-2015, στις 5μμ, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2014

2. Εκλογή προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως

3. Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2014

4. Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2014

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

7. Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του 2014
Βέροια, 3 Μαρτίου 2015

Η Πρόεδρος

Έλλη Μάλαμα