Επισκέψεις του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας στις τοπικές Αρχές

1019

Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015, μέλη. του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας με χορευτές του ντυμένους με παραδοσιακές φορεσιές έψαλλαν τα κάλαντα στις Αρχές του τόπου μας.

1019

1021

1038

1032

1029