Τακτική Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Tακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 22 Μαίου 2016 στις 10 π.μ., στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Μητροπόλεως στη Βέροια ,επί της οδού Βενιζέλου 29.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2015
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2015
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2015
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 2016
8. Εκλογή Eφορευτικής Eπιτροπής και Ψηφολεκτριών
9. Εκλογή 13 Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής

Βέροια 9 Μαίου 2016

H Πρόεδρος

Ελλη Μάλαμα