Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών

ELE_2923

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Kαταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Tακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 15η Μαίου 2016 στις10 π.μ., στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Μητροπόλεως στη Βέροια ,επί της οδού Βενιζέλου 29

Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή στις 22 Μαίου 2016 στις 10 π.μ., στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2015
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2015
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2015
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 2016
8. Εκλογή Eφορευτικής Eπιτροπής και Ψηφολεκτριών
9. Εκλογή 13 Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής

Βέροια 9 Μαίου 2016

H Πρόεδρος
Ελλη Μάλαμα