Το Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας παραθέτει γεύμα στους τρόφιμους της Φιλοπτώχου

Το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας παραθέτει γεύμα στους τρόφιμους της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυριών Βέροιας στη μνήμη του Γεώργιου Βλαχογιάννη ο οποίος υπήρξε για το Λύκειο συμπαραστάτης και πάντα συνέβαλε με την ευγενική προσφορά του στο δύσκολο, επίπονο και δημιουργικό έργο της Παράδοσης που υπηρετούμε.

Το Λυκείο των Ελληνίδων Βέροιας ευχαριστεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Γέση Βλαχογιάννη για τη δωρεά ποσού των 100 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Γιώργου Βλαχογιάννη με αφορμή τη συμπλήρωση ένος έτους από το θάνατό του.