Νέα Σύνθεση Δ.Σ

ELE_2705

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Μάλαμα Έλλη

Αντιπρόεδρος Α’ : Μπεμπέτσου Αλκμήνη

Αντιπρόεδρος Β’ : Μπέρσου Αντωνία

Γεν. Γραμματέας : Γεωργάκαρου – Δημητριάδου Βέτα

Ειδ. Γραμματέας : Κελεπούρη Μαρία

Ταμίας : Βύζα- Τοπαλτζίκη Καίτη

Έφ. Οικονομικού :Γκογκίδου- Στάρτσου Ευαγγελία

Εφοροι στα Τμήματα του Λυκείου και Συνέφοροι :

1. Εθνικών παραδόσεων και λαογραφικού αρχείου

Έφορος : Βλαχογιάννη Γέση

Συνέφοροι : Μάλαμα Ελλη, Μπέρσου Αντωνία, Λέκκα Στέλλα, Γεωργάκαρου Βέτα, Ρέπα Ελσυ, Σβαρνοπούλου Μαρία.

2. Εθνικών Χορών

Έφορος : Σβαρνοπούλου Μαρία

Συνέφοροι : Τρομπούκη Λόλα , Κελεπούρη Μαρία, Γκογκίδου Ευαγγελία, Ρέπα Έλσυ, Ζωή Χατζηνικολάου, Μαρία Γώτα.

3. Εθνικών Ενδυμασιών

Έφορος : Μάλαμα Έλλη

Συνέφοροι :Μπεμπέτσου Αλκμήνη, Βλαχογιάννη Γέση, Βύζα Καίτη, Γεωργάκαρου Βέτα, Γκογκίδου Ευαγγελία,

Κελεπούρη Μαρία, Λέκκα Στέλλα, Μπέρσου Αντωνία, Ρέπα Έλσυ, Σβαρνοπούλου Μαρία, Τρομπούκη Λόλα, Ζωή Χατζηνικολάου .

4. Δικαιωμάτων γυναίκας και παιδιού – Ισότητας των φύλλων και Φιλολογικού

Έφορος : Μπεμπέτσου Αλκμήνη

Συνέφοροι : Ρέππα Έλσυ, Κελεπούρη Μαρία, Σβαρνοπούλου Μαρία.

5. Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων

Έφορος : Τρομπούκη Λόλα

Συνέφοροι :Λέκκα Στέλλα, Σβαρνοπούλου Μαρία, Κελεπούρη Μαρία, Ρέπα Έλσυ, Βύζα Καίτη, Μπέρσου Αντωνία Μάλαμα Ελλη.

6. Τμήμα ιστορικού αρχείου

Έφορος : Λέκκα Στέλλα

Συνέφοροι :Βύζα Καίτη, Κελεπούρη Μαρία, Ζωή Χατζηνικολάου.

7. Τμήμα οικοτεχνίας

Εφορος :Ελσυ Ρέπα

Συνέφοροι :Δαλακούρα Αλεξάνδρα, Ελευθεριάδου Σωσώ, Χατζηνικολάου Ζωή, Σισμανίδου Κατερίνα, Βύζα Καίτη, Σβαρνοπούλου Μαρία ,Μπέρσου Αντωνία , Γκογκίδου Ευαγγελία.