Ρουγκάτσια στη Βέροια

Ένα από τα πιο παλιά ομαδικά έθιμα της Μακεδονίας , τα Ρουγκάτσια θα
αναβιώσει το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου
2018 σε κεντρικούς δρόμους ,στον πεζόδρομο της Ιπποκράτους και σε
διάφορα σπίτια της Βέροιας συνοδεία ζουρνάδων της ορχήστρας του
Ψαθά. Πρόκειται για φουστανελοφόρους που φέρουν σπαθιά και επί
Τουρκοκρατίας προφύλαγαν τους κατοίκους από επιθέσεις ληστών το
διάστημα του 12ημέρου. Σκοπός της τέλεσης του εθίμου ήταν η
συγκέντρωση χτημάτων προκειμένου να ενισχύσουν την ανοικοδόμηση
ναών, σχολείων ή τη συντήρηση παλιών κτιρίων. Ώρα έναρξης 10:30
από την οδό Κωττουνίου αριθ. 16.