Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

Σύμφωνα με τα άρθρα …8…& 9……. του καταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 5 μ.μ., στα γραφεία Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας , επί της οδού Ζωγιοπούλου 5 στη Βέροια.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Πώληση Ακινήτου ιδιοκτησίας Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας.


Βέροια 14- 10- 2019

H Πρόεδρος


Έλλη Μάλαμα