Λεύκωμα “Νύφες και Προικιά”

nifes-kaiprikia

Το Λ.Ε.Βέροιας παρουσιάζει ένα δείγμα από το επετειακό Λεύκωμα που σηματοδοτεί τα σαραντάχρονα του Λυκείου και έχει θέμα
“ΝΥΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΙΑ”
Η διάθεση και η επίσημη παρουσίαση του Λευκώματος θα πραγματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.