Το έθιμο τού Χάσκα από το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας

Το Σάββατο 1 Μαρτίου 2014 όλα τα τμήματα του Λ.Ε.Β. αναπαρέστησαν το έθιμο του Χάσκα ( με αυτό το έθιμο οι παλιοί συμβολικά έδειχναν ότι άρχιζε η νηστεία. Έτσι έκλειναν το στόμα τους με ένα αυγό και το Πάσχα που τελείωνε η νηστεία το άνοιγαν πάλι με ένα κόκκινο αυγό). Ακόμη ένα κοριτσάκι, χορεύτρια ενός […]