Τακτική Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Β την Τετάρτη 12 Μαρτίου

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του καταστατικού του Λ.Ε.Β., καλούνται τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 στις 6μμ, στο πατάρι του κινηματογράφου ΣΤΑΡ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2013. 2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως. 3. Ανάγνωση και Επικύρωση των […]