Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας στην Ισπανία

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας συμμετέχοντας σε Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην Ισπανία οργάνωσε μια αποστολή 40 ατόμων αποτελούμενη από τα χορευτικά τμήματα νέων κι εφήβων, φίλους και μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας. Την αποστολή συνόδευσαν 4 μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο χοροδιδάσκαλος κ. Κωνσταντίνος Νικολαϊδης. Σκοπός της αποστολής ήταν όχι μόνο η εκπροσώπηση […]