Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας

Σήμερα, Δευτέρα 8 Μαΐου, το Λ.Ε.Βέροιας επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή κ.Κατσαβού. Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ που εκπονεί το Δ.Σ.Κουλούρας: ” Language, Learning via Literature”(Γλώσσα, Μάθηση μέσω Λογοτεχνίας), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Β. έντυσαν με παραδοσιακές φορεσιές (Βέροια, Ρουμλούκι, Επισκοπή Νάουσας, Φλώρινα, Θράκη) παιδιά από σχολεία της Πολωνίας, […]