Τρίτη ημέρα του 4ου Σεμιναρίου Κατάρτισης του έργου @Closing The Gaps “Enhancing Women’s Economic Empowerment Through Digital Improvement”

289509908_2150326321807116_4255096813830114839_n
Τρίτη ημέρα του 4ου Σεμιναρίου Κατάρτισης του έργου @Closing The Gaps “Enhancing Women’s Economic Empowerment Through Digital Improvement”, στο πλαίσιο του Προγράμματος @Erasmus+ (2020-1-EL01-KA204-079224), που διεξάγεται στη Βέροια 🇬🇷
Οι γυναίκες εκπαιδεύονται στη χρήση των ηλ.υπολογιστών, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
Εκπαιδευτής ο κ.Τάσιος Στογιαννοπουλος.