Τρίτη ημέρα του 4ου Σεμιναρίου Κατάρτισης του έργου @Closing The Gaps “Enhancing Women’s Economic Empowerment Through Digital Improvement”

Τρίτη ημέρα του 4ου Σεμιναρίου Κατάρτισης του έργου @Closing The Gaps “Enhancing Women’s Economic Empowerment Through Digital Improvement”, στο πλαίσιο του Προγράμματος @Erasmus+ (2020-1-EL01-KA204-079224), που διεξάγεται στη Βέροια Οι γυναίκες εκπαιδεύονται στη χρήση των ηλ.υπολογιστών, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Εκπαιδευτής ο κ.Τάσιος Στογιαννοπουλος. #women #training #digital #learning #closingthegaps